Professor emeritus

 

Peer Birch

 

Peer Birch født 7. januar 1935 var leder af sanggruppen ved Det jyske Musikkonservatorium fra 1959 til 2004 – som timelærer de første år, fra 1965 som docent og fra 1970 som professor.

Hans interesse for sangstemmen blev allerede vakt i skoletiden i Københavns Drengekor under den navnkundige Mogens Wøldikes ledelse. Senere studerede han musik og dansk ved Københavns Universitet og sangpædagogik ved Det kongelige Dansk Musikkonservatorium.

Fra 1955 var han tilknyttet Danmark Radios professionelle kor og efter Sangpædagogisk eksamen blev han ansat i 1959 på Århus Universitet som fast lærer i faget sang. Samme år knyttedes han også som sanglærer til Det Jyske Musikkonservatorium.  Han fratrådte sin universitetsstilling, da har i 1965 blev udnævnt til docent på D.J.M.

I perioden fra 1964 og en halv snes år frem var desuden tilknyttet Skuespillerskolen ved Århus Teater.

Fra statsovertagelsen af DJM i 1964 udpegedes han af Kulturministeriet til censor i faget sang  ved de 5 Danske Statskonservatorier.

Som mangeårigt bestyrelsesmedlem i Den jyske Opera  var han aktiv i bestræbelserne på at oprette det første professionelle kor uden for København.

Det medførte 2003 et æresmedlemskab af Den Jyske Opera.